רשימת בעלי התפקידים בפועלים סהר

טלפון פנימי

תפקיד/מדור

מחלקה

500

מנכ"ל

מנכ"ל

561/562/563/564/577

אג"ח בארץ

חדר מסחר

571/572/573/574

מניות ואופציות

581/582/584/585

ניירות ערך זרים

541

מנהל מחלקת מחקר

מחקר

518

מנהל מערכות מידע

מערכות מידע

545/547

תוכנה AS/400

519/532/542

רשתות ותקשורת

500

סמנכ"ל כספים

כספים חשבות
והנהלת חשבונות

558

חשבת

530

מנהל תפעול

 תפעול

591/590

ני"ע סחירים

523/528

ני"ע זרים

594

עו"ש/פר"י/פק"מ

565/589

ני"ע לא סחירים

575/535

תפעול מחשב

596/510

תפעול אספות

514

נציבת תלונות הציבור

 תלונות הציבור

 

כל הזכויות שמורות לפועלים סהר בע"מ ©
אודות החברה
צוות ההנהלה
בעלי תפקידים
צרו קשר