פועלים סהר חבר הבורסה לניירות ערך בת"א הינה חברה בת של בנק הפועלים
:החברה מתמחה במתן מערך שירותים מקיף לגופים מוסדיים
קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות ביטוח, חברות ציבוריות
.וארגונים שונים
לחברה צוות עובדים אמין, מקצועי ובעל ניסיון רב בכל תחומים הקשורים
.בפעילות גופים מוסדיים בשוק ההון

:תחומי פעילות החברה הנם כדלקמן

שירותי מסחר בניירות ערך
פעילות החברה בתחום זה מתאפיינת במתן שירות ברמה הגבוהה ביותר
:באמצעות חדרי עסקאות המתמחים במסחר כדלקמן

דסק מניות ונגזרים ישראל
דסק איגרות חוב ישראל ואיגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל
דסק מניות ונגזרים הנסחרים בארה"ב, אירופה ואסיה


שירותי משמרת ומחשוב
לחברה ניסיון רב במתן שירותים אלו למאות לקוחות מוסדיים בהיקף נכסים
פיננסיים של מיליארדי ש"ח. השירותים כוללים שירותי מחשב שמאפשרים
דיווח לגופים חיצוניים (אגף שוק ההון במשרד האוצר, בנק ישראל)
שערוך יומי של תיק הלקוחות, בקרה ומעקב אחר כל סוגי הנכסים המצויים
,בחשבון הלקוח (ניירות ערך סחירים ,ניירות ערך לא סחירים
.פיקדונות ועסקאות עתידיות ) ויכולת לספק נתונים למערכות תומכות החלטה

יכולות החברה לספק ללקוחותיה שירותי מחשוב איכותיים הנותנים מענה
מלא לצרכי הלקוחות תוך התאמה אופטימלית הנדרשת כתוצאה משינויים
בחוק ובתקנות לפיהם מחויבים לקוחות החברה לפעול, נובעת מכך
שלחברה יש מערכת מחשב ייחודית ויחידת פיתוח עצמאית בעלת ניסיון רב
.בכל הקשור לפיתוח תוכנה לפעילות בשוק ההון של גופים מוסדיים
,שירותי המשמרת כוללים גם שירותי עו"ש, ניהול תזרים מזומנים יומיומי
ביצוע פיקדונות שקליים בבנקים וניהול מערך גביית התקבולים
.מניירות ערך סחירים ולא סחירים בעבור לקוחות החברה


שירותי מחקר
מחלקת המחקר כוללת אנליסטים מקצועיים ומנוסים המציעה מחקר
,על מניות ישראליות בתחומי התעשייה, המזון, רשתות השיווק
תקשורת וטכנולוגיה.כל הזכויות שמורות לפועלים סהר בע"מ ©
אודות החברה
צוות ההנהלה
בעלי תפקידים
צרו קשר